Bike
proste spacer
MENU
:: Bike
:: Roll
:: Prihláška
:: Štartovná listina
:: Výsledky
:: Fotografie
:: Kontakt
Ďalšie podujatia
Biela Stopa
 
run and walk
 
TJ Biela Stopa Kremnica

BIKE = Horský cyklo-maratón na 25 a 50 km trati
Organizátor: o.z. TJ Biela stopa Kremnica a o.z. Euroloppet Slovakia Kremnica

Spoluorganizátor: SZC, HSnS, MsÚ Kremnica

Dátum konania: sobota 27. 5. 2017

Miesto konania: Skalka pri Kremnici, Kremnické vrchy

Štartovné: 12 Eur do 21.5.2017, 15 Eur od 22.5.2017, 19 Eur v deň pretekov
V cene štartovného je: občerstvenie na trati; v cieli jedlo+nápoj.
Platba prevodom na účet 412203453/0900 (VS=dátum narodenia v tvare RRMMDD) alebo v hotovosti počas prezentácie.
Zľava 2 €
pri účasti na niektorom z ďalších pretekov Bielej stopy v roku 2017.

Kategórie:
Muži:
 • MJ) od 15 r. do 18 r. – 25 km a 50 km
 • M1) od 19 r. do 39 r. – 25 km a 50 km
 • M2) od 40 r. do 49 r. – 25 km a 50 km
 • M3) nad 50 rokov – 25 km a 50 km
Ženy:
 • ZJ) od 15 r. do 18 r. – 25 km a 50 km
 • Z1) od 19 r. do 39 r. – 25 km a 50 km
 • Z2) od 40 r. do 49 r. – 25 km a 50 km
 • Z3) nad 50 rokov – 25 km a 50 km
Deti:
 • DS)  4 - 6 rokov odražadlo bez hodnotenia
 • D1)  7 - 10 roční  - 1 kolo
 • D2) 11 - 13 roční  - 2 kolá
 • D3) 14 - 16 roční  - 3 kola
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zlúčiť kategórie, ak v kategórii bude menej ako päť pretekárov.

Prihlášky, registrácia: do 26.5.2017 online na www.bikeandroll.sk, v deň pretekov od 9:00 do 10:30 v mieste štartu pretekov
U pretekárov mladších ako 18 rokov je potrebný písomný súhlas zákonného zástupcu.

Prezentácia, výdaj štartových čísiel: v deň pretekov od 9:00 do 10:40 v mieste štartu pretekov na Skalke

Štart: o 11:00 hod.– pri hale Relax centra; hromadný štart pre všetky kategórie

Trať :     Štart - Cieľ: Skalka pri Kremnici, pri hale Relax centra. Preteká sa na tratiach lyžiarskej Bielej stopy v Kremnických vrchoch.
 25 km:  
južný okruh - po štarte Bystrické sedlo, Tri kríže, Hostinec (občerstenie), Obrázok, 3 studne, Zolova chata (občerstenie), štadion, cieľ.
 50 km:   južný okruh, Skalka (občerstenie)+ severný okruh - Frajungy, Groschova lúka, Zwinget, zjazdovka (občerstenie), Dirháb, Reťaze, Široká, Pramene Tabla, Kordícke s., Cabanka (občerstenie), cez zjazdovku k pútaču a popred garaže rovno do cieľa.
          V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok si usporiadateľ vyhradzuje právo upraviť trať pretekov. :: mapa tratí ::

Suveníry, odmeny: Všetci pretekári dostanú pri prezentácii sponzorské darčeky.
Prví traja v každej kategórií na všetkých tratiach dostanú diplomy, prví traja v absolútnom poradí na každej trati dostanú pohár alebo medailu, prví traja v absolútnom poradí na 50km trati dostanú finančnú odmenu (platí len ak počet pretekárov na 50km trati bude najmenej 30)
Po vyhlásení výsledkov budú všetci pretekári zaradení do zlosovania o vecné ceny.

Doprava: individuálne alebo pravidelnou linka SAD z Kremnice na Skalku (Kremnica-Suchá hora), ktorá odchádza z Kremnice o 9:10 hod.

Ubytovanie: Ubytovanie usporiadateľ nezabezpečuje. Na ploche štadióna je možnosť campovania (stany, caravany)

Poistenie: Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. Ochranná prilba je povinná!

Zdravotné zabezpečenie: Horská služba Kremnické vrchy
PARTNERI
Partneri logos