Bike
proste spacer
MENU
:: Bike
:: Roll
:: Prihláška
:: Štartovná listina
:: Výsledky
:: Fotografie
:: Faq
:: Partneri
:: Kontakt
Ďalšie podujatia
Biela Stopa
run and walk
TJ Biela Stopa Kremnica

BIKE = Horský cyklo-maratón na 25 a 50 km trati
Organizátor: o.z. TJ Biela stopa Kremnica a o.z. Euroloppet Slovakia Kremnica

Spoluorganizátor: SZC, HSnS, MsÚ Kremnica

Dátum konania: sobota 27. 5. 2017

Miesto konania: Skalka pri Kremnici, Kremnické vrchy

Štartovné: 12 Eur do 21.5.2017, 15 Eur od 22.5.2017, 20 Eur v deň pretekov
V cene štartovného je: občerstvenie na trati; v cieli jedlo+nápoj.
Platba prevodom na účet 412203453/0900 (VS=dátum narodenia v tvare RRMMDD) alebo v hotovosti počas prezentácie.
Zľava 2 €
pri účasti na niektorom z ďalších pretekov Bielej stopy v roku 2017.

Kategórie:
Muži:
  • MJ) od 15 r. do 18 r. – 25 km a 50 km
  • M1) od 19 r. do 39 r. – 25 km a 50 km
  • M2) od 40 r. do 49 r. – 25 km a 50 km
  • M3) nad 50 rokov – 25 km a 50 km
Ženy:
  • ZJ) od 15 r. do 18 r. – 25 km a 50 km
  • Z1) od 19 r. do 39 r. – 25 km a 50 km
  • Z2) od 40 r. do 49 r. – 25 km a 50 km
  • Z3) nad 50 rokov – 25 km a 50 km
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zlúčiť kategórie, ak v kategórii bude menej ako päť pretekárov.

Prihlášky, registrácia: do 26.5.2017 online na www.bikeandroll.sk, v deň pretekov od 9:00 do 10:30 v mieste štartu pretekov
U pretekárov mladších ako 18 rokov je nutný písomný súhlas zákonného zástupcu.

Prezentácia, výdaj štartových čísiel: v deň pretekov od 9:00 do 10:40 v mieste štartu pretekov na Skalke – v hale Relax centra

Štart: o 11:00 hod.– lyžiarsky štadión R. Čillíka (Bielej stopy); hromadný štart pre všetky kategórie

Trať: Štart - Cieľ: Skalka pri Kremnici, štadión R. Čillíka (Bielej stopy). Preteká sa na tratiach lyžiarskej Bielej stopy v Kremnických vrchoch. Severný okruh (25km) + Južný okruh (45km) + Severný okruh (70km). Južný okruh môže byť predĺžený o cca. 5 km (Pod čerešňou-Tri studne-Slobodné). Občerstvovacie stanice: Skalka, chata Hostinec. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok si usporiadateľ vyhradzuje právo upraviť trať pretekov. :: mapa tratí ::

Suveníry, odmeny: Všetci pretekári dostanú pri prezentácii sponzorské darčeky.
Prví traja v každej kategórií na všetkých tratiach dostanú diplomy, prví traja v absolútnom poradí na každej trati dostanú pohár alebo medailu, prví traja v absolútnom poradí na 70km trati dostanú finančnú odmenu (platí len ak počet pretekárov na 70km trati bude najmenej 30)
Po vyhlásení výsledkov budú všetci pretekári zaradení do zlosovania o vecné ceny.

Doprava: individuálne alebo pravidelnou linka SAD z Kremnice na Skalku (Kremnica-Suchá hora), ktorá odchádza z Kremnice o 9:10 hod.

Ubytovanie: Ubytovanie usporiadateľ nezabezpečuje. Na ploche štadióna je možnosť campovania (stany, caravany)

Poistenie: Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. Ochranná prilba je povinná!

Zdravotné zabezpečenie: Horská služba Kremnické vrchy
PARTNERI
Partneri logos
/html> <